Maatschappijleer vmbo BK

Welkom op de maatschappijleer website. Hier kun je alle informatie terug vinden welke je nodig hebt om maatschappijleer tot een goed einde te brengen!
En dit is heel erg belangrijk, want ondanks dat je maatschappijleer in vmbo-t3 krijgt, telt het wel degelijk mee voor je eindexamen. Haal je dus een 7, dan heb je je eerste compensatiecijfer binnen. Haal je een 5, dan is dat je eerst onvoldoende :S
Ik heb geprobeerd alles zo duidelijk mogelijk weer te geven, maar mocht je toch nog onduidelijkheden hebben dan kan je mij mailen via het schoolaccount of som.

Succes met leren en maken en natuurlijk ook veel plezier.


Het eerste hoofdstuk gaat over Cultuur en Socialisatie.
Hierin leer je hoe je van baby tot volwassene jezelf aanpast aan de normen en waarden van onze cultuur. Maar je leert ook iets over andere culturen. We kijken naar hoe we zelf gesocialiseerd zijn, maar we kijken ook naar andere mensen. In dit hoofdstuk staat het thema: Seksuele diversiteit (lesbisch, homoseksualiteit, biseksualiteit, transgender) centraal.


socialisatieHet tweede hoofstuk gaat over Macht en Zeggenschap.
Bijna iedereen heeft macht, maar wat voor macht iemand heeft verschilt per persoon. In dit hoofdstuk bekijken we wie er macht heeft, hoe ze aan die macht komen, hoe je mensen met macht kan beïnvloeden en wat de Nederlandse politiek voor macht heeft. In dit hoofdstuk staat het thema: integratie van etnische minderheden, wat doen we met vluchtelingen en wat is IS centraal.


kamer


Het derde hoofdstuk gaat over Sociale Verschillen.
Ondanks dat wij allemaal in Nederland wonen zijn er toch vele (sociale) verschillen tussen mensen. Sommige mensen staan hoog op de zogenaamde maatschappelijke ladder, andere mensen staan een stuk lager. We gaan bekijken waarom bepaalde mensen een hogere status hebben dan andere en wat we daar aan kunnen doen. In dit hoofdstuk staat het thema mensenrechten en criminaliteit centraal.


sociale verschillen


En tenslotte gaat het vierde hoofdstuk over Beeldvorming en Stereotypering.
Zodra iemand een ruimte binnenkomt vorm je al een soort mening over deze persoon. Waar komt die, toch best ongegronde, mening spontaan vandaan? Waarom denken wij zoals wij denken? Welke stereotypes zijn er, en waar kunnen stereotypes toe leiden? In dit hoofdstuk staat het thema Vrijheid van meningsuiting: vrijheid van mening ook vrijheid om te kwetsen?! centraal.


stereotype nl