H2 §3 Wat is normaal?

H2 §3 Wat is normaal?

Als ik aan jullie vraag wat normaal is, dan krijg ik van iedereen een ander antwoord. “ja mevrouw dat is toch niet normaal!” hoor ik vaak. maar Wát is dan wel normaal? Wanneer vind je iets normaal?

Wederom staat in deze prezi de uitleg: hoofdstuk jongeren

Maar ook hier kan je meer informatie lezen.
VMBO-KGT_Jongeren_H3_Wat-is-normaal-1

Downloaden (PDF, 535KB)

Bekijk het fimpje en leg uit waarom er in deze video sprake is van een generatieconflict.

http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/60351/zomerhit_drank_drugs_ter_discussie#

De opdracht:

Kijk naar deze film over cybepesten. En beantwoord de vragen hieronder.

Wat is een cyberbully? _________________________________________________

___________________________________________________________________

Heb jij wel eens te maken gehad met cyberbullying? Wat?  Je kan denken aan foto’s ontvangen van mensen die dit niet zo leuk zouden vinden, foto’s versturen, berichtjes plaatsen via social media, berichtjes afgekraakt,etc __________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Over welke van onderstaande elektronische middelen heb jij wel eens iemand bedrogen, uitgescholden of bedreigd?

 • E-mail
 • Sms
 • Whatsapp/messenger/telegram
 • Social Media
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Snapchat
  • Anders nl.:________________________________________________
 • Foto’s en/of video’s
 • Telefoongesprek
 • Internet
 • Niet
 • Anders namelijk: ________________________________________________

Wat was voor jou de reden om iemand zo te behandelen?

 • Voor eigen vermaak
 • Boosheid
 • Angst/onzekerheid
 • Groepsdruk
 • Jaloezie
 • Stoerdoenerij
 • Depressie
 • Voor de grap
 • Persoon vroeg er zelf om
 • Weet ik niet
 • Anders namelijk: ________________________________________________

 

Heeft jouw beledigend handelen negatieve gevolgen gehad voor het slachtoffer?

 • Ja, boosheid
 • Ja, verdriet
 • Ja, minder zelfvertrouwen
 • Ja, angst
 • Ja, beschaamdheid
 • Nee
 • Weet ik niet
 • Ja, namelijk: ____________________________________________________

Kende jij het slachtoffer?

 • Ja
 • Nee
 • Vaag
 • Anders namelijk: ________________________________________________

Ben jij wel eens gepest door een cyberbully?

 • ja
 • nee

Wat vond je daarvan? _________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wat kan een waarde zijn van een cyberbully? ______________________________

___________________________________________________________________

Welk belang heeft een cyberbully bij zijn daden? ____________________________

___________________________________________________________________

Vond je de film  Cyberbully realistisch? Kan zoiets in het echt gebeuren? _________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Welk dilemma heeft Casey mee te maken in deze film? ______________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Welk machtsmiddel gebruikt de hacker in deze film?

 • Functie beroep
 • Speciale kennis en vaardigheden
 • Aanzien en status
 • Overtuigingskracht
 • Geld
 • Aantal mensen/grote groep
 • Geweld

Waarom kies je dat machtsmiddel? ______________________________________

___________________________________________________________________

Heeft Casey zelf door dat ze een cyberbully is? _____________________________

___________________________________________________________________

Denk je dat jij het door hebt als je een cyberbully bent? _______________________

___________________________________________________________________

Wat had de vader van Casey te maken met sociale controle? __________________

___________________________________________________________________

Wat heeft het gedrag van Casey te maken met groepsdruk? ___________________

___________________________________________________________________

Vind jij dat de cyberbully abnormaal of asociaal gedrag heeft? Waarom? __________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wat heeft cyberbullying te maken met tolerantie? ___________________________

___________________________________________________________________

Waarom is cyberbullying een maatschappelijk probleem? Gebruik de 4 kenmerken van een maatschappelijk probleem in je antwoord. ___________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

De vader van Casey heeft geen idee waar ze mee bezig is. Heeft dit te maken met een generatieconflict? Waarom wel of niet? _____________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wat zou jij doen als je in Casey haar schoenen stond? _______________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Casey verdedigt haar vriendin Megan. Welke waarden zijn belangrijk voor iemand die opkomt voor iemand anders die gepest wordt? ______________________________

___________________________________________________________________

Vind jij het internet gedrag van Casey normaal? Waarom? _____________________

___________________________________________________________________

Gedraag jij je ook wel eens zo op internet/je mobiel? _________________________

___________________________________________________________________

Zou jij iets veranderen aan jouw gedrag op internet/je mobiel na het zien van deze film? Waarom wel of niet? ______________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wat is jouw mening over cyberbullying? Omschrijf je mening in minstens 100 woorden. ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Belangrijke opdrachten uit je werkboek:

Vanaf pagina 22, opdracht: 1, 4, 6 en 11

Belangrijke begrippen:

 • Tolerantie
 • abnormaal
 • asociaal
 • groepsdruk
 • pesten/cyberpesten
 • generatieconflict