H2 §4 rollenspel gemeente

dossier opdracht:

We gaan een rollenspel doen in de les over de invloed die mensen kunnen hebben op het politieke besluitvormingsproces.Daarnaast maak je deze test. Hij bestaat uit een aantal vragen, en dan komt er een politieke stroming uit. Beschrijf voor je dossier welke stroming dit is en of je zelf ook gedacht zou hebben bij deze stroming te horen? Waarom wel? Of waarom niet? Bij welke stroming zou je dan beter passen? Omschrijf je mening in 40 woorden.

In de les doen we een rollenspel. Vul onderstaande formulier in voor jouw belangengroep. Stop dit in het dossier. Doe alle opdrachten van hoofdstuk 2 macht en zeggenschap in 1 word-document zodat je het in de week van je SET via som in een keer kan inleveren.

H2 les 4 rollenspel ongelijke politieke invloed

te leren begrippen:

  • politieke partijen
  • pressiegroepen/actiegroepen
  • politieke stromingen
  • Liberalisme
  • Sociaal democratie
  • Christen-democratie
  • extreem rechts
  • compromissen
  • invloed