H5 Checklist+beoordelingsformulier, richtlijnen en planning

Checklist+beoordeligsformulier, richtlijnen en planning

Hieronder vind je:

Een checklist zodat je af kan vinken of je alles voor je werkstuk gedaan hebt.

Je beoordelingsformulier zodat je weet waar je leraar op let. Neem deze mee op de dag van je presentatie

Richtlijneisen: Houd je hieraan bij het maken van je werkstuk. Hier staat bijvoorbeeld in welk lettertype je moet gebruiken en dat je geen plagiaat mag plegen.

De planning: je krijgt maar enkele lessen om aan deze opdracht te werken, dus je zult hard moeten werken om alle 12 de stappen af te krijgen  én de presentatie voor te bereiden. Plan dus goed wie wanneer wat doet!

CHECKLIST

Als je denkt klaar te zijn, dan pak je dit lijstje erbij om te kijken of je alles in je verslag hebt zitten. In het werkstuk komt dus:

In je verslag: Afvinken:
1.    Kaft (namen, klas, leraar, datum, vak, onderwerp maatschappelijk probleem)
2.    Inhoudsopgave
3.    Voorwoord/inleiding
4.    3 relevante, grote, artikelen uit een krant. Originele knipsels, dus GEEN internet printen!
5.    Per artikel: Naam krant en datum
6.    Per artikel: Samenvatting
7.    Per artikel: begrippen massamedia
8.    Per artikel: functies van massamedia
9.    Per artikel: wat is nieuws?
10. Artikel over gevaren en verleidingen van internet (100 worden)
11. Stereotype reclame
12. Je evaluaties (3: van alle personen ieder een eigen evaluatie)
13. leeg beoordelingsformulier

Richtlijneisen:

  1. Je gebruikt de volgende layout: lettertype Arial, grootte 12, enkele alinea uitlijning/regelafstand enkel.
  2. De definitieve versie van het werkstuk moet uiterlijk op de dag van je presentatie bij de leraar worden ingeleverd. Vóór je presentatie: zodat je docent je verslag er bij kan houden tijdens jullie presentatie. Per dag dat je dit te laat inlevert gaan er punten van je cijfer af!
  • Zorg voor een nette (eind)presentatie. Losse bladen met nietje of los in een mapje worden niet geaccepteerd.
  1. Je mag geen plagiaat plegen: dus niet letterlijk de tekst van je bron overnemen.
  2. Alle bladzijden van het werkstuk moeten worden genummerd, te beginnen bij de inhoudsopgave. Gebruik bij voorkeur de automatische paginanummering. Stel de automatische paginanummering als volgt in:
  • Klik op I
  • Klik op Paginanummers …

Kies bij Positie voor “Onderaan pagina (voettekst)”. Kies bij Uitlijnen voor “Rechts”.

Planning van je complete PO

Hieronder staat een overzicht welke lessen we gaan werken aan deze PO. Maak met je groepje een planning wat jullie welke les gaan doen. Neem deze planning over in je werkstuk.(bij de evaluatie) Let op per klas is er een andere planning!!

voor datum Wat: Wie: Wat: Wie: Wat: Wie
 

1

 

Donderdag

24-11

Uitleg Leraar Taakverdeling Groepje zelf Planning Groepje zelf
 

2

Vrijdag

2-12

 

3

Vrijdag

9-12

4 Vrijdag

16-12

 

5

Donderdag

22-12

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie
6 Vrijdag

13-01

 

7 Vrijdag

20-01

 

Presentaties Presentaties Presentaties
8 Donderdag

26-01

Presentaties Presentaties Presentaties
9 Vrijdag

27-01

Presentaties Presentaties Presentaties
Vrijdag

03-02

PTA

multiculti

PTA

multiculti

PTA

multiculti

PTA

multiculti

PTA

multiculti

PTA

multiculti

Beoordelingsformulier:

Naam 1: …………………………………………………………..……klas…………

Naam 2: …………………………………………………………..……klas…………

Naam 3: …………………………………………………………..……klas…………

Onderwerp: ____________________________________________________

NEEM DEZE MEE OP DE DAG VAN JE PRESENTATIE!!!!!!DOE IN JE VERSLAG

Deel 1: werkstuk                                                               punten

1          Kaft                                                                           0          1          2          3          4

2          Voorwoord/inhoudsopgevae                               0          1          2,5      4          6

3          3 relevante artikelen                                              0          1          2,5      4          6

4          bron van de krant                                                   0          1          2          3          4

5          samenvatting van de artikelen                             0          2          5          7          10

6          begrippen massamedia beantwoord                  0          2          5          7          10

7          functies van massamedia beantwoord              0          2          5          7          10

8          Wat is het nieuws beantwoord                            0          2          5          7          10

9          artikel stuk verleidingen internet goed               0          2          5          7          10

10       stereotype reclame goed                                       0          2          5          7          10

11       antwoord op vragen over  reclame                      0          2          5          7          10

12       Samenwerking/ evaluatie                                     0          1          2,5      4          6

13       verzorging werkstuk netjes                                              0          1          2          3          4          +

Aantal punten delen door 10 = cijfer (50% van het totaalcijfer)

 

Deel 2: Optie A: beoordeling presentatie                   punten

Inhoud:

– structuur/ inhoudsopgave wordt gegeven                  0          1          2          3          4

– inleiding: wat is het probleem                                       0          1          2          3          4

– relevantie informatie: waar, wie, wat, etc                   0          2          4          6          10

– genoeg informatie            (tijd en inhoud!)                  0          2          4          6          10

– goed uitgelegd                                                                 0          2          4          6          10

– afsluiting + mogelijkheid stellen van vragen              0          1          2          3          4

– correct beantwoorden van vragen                                0          1          2          3          4

Powerpoint/prezi:

– verhelderend/nuttig: goede steekwoorden                 0          1          2          3          4

– goed te lezen/zien/spelfouten/slordigheid                  0          2          4          6          8

– originaliteit/plaatjes/opmaak                                          0          1          2          3          4

Stijl:

– Taakverdeling binnen de groep is goed                         0          2          4          6          8

– Goed oogcontact   / niet voorlezen                               0          1          2          3          4

– Intonatie, verstaanbaarheid, spreektempo                  0          2          4          6          8

– Nette houding/ weinig stopwoorden                            0          1          2          3          4

(handen in zakken, kauwgom kauwen)

Overig:

– timing (niet te lang/kort)                                                  0          2          4          6          10

– op juiste datum /steekwoorden ingeleverd                 0          1          2          3          4       +

Aantal punten delen door 10 = cijfer

 

Deel 2: Optie B: informatief filmpje                               punten

– zelf in beeld                                                                    0          2          4          6          8

– goede uitleg wat het probleem is                                  0          2          4          6          8

– relevantie informatie: waar, wie, wat, etc                   0          2          4          6          10

– genoeg informatie            (tijd en inhoud!)                 0          2          4          6          10

– goed uitgelegd (eigen stem)                                          0          2          4          6          10

Kwaliteit film fragmentjes:

– verhelderend/nuttig:`                                                       0          1          2          3          4

– goed te zien/verstaan/slordigheid                                 0          2          4          6          8

– originaliteit/overgangen /opmaak                                 0          1          2          3          4

Stijl:

– Taakverdeling binnen de groep is goed                        0          2          4          6          8

– Voice-ver duidelijk            / niet voorlezen                   0          2          4          6          8

– Intonatie, verstaanbaarheid, spreektempo                  0          2          4          6          8

Overig:

– timing (niet te lang/kort)                                                  0          2          4          6          10

– op juiste datum laten zien/filmpje af                             0          1          2          3          4       +

Aantal punten delen door 10 = cijfer

 

Hele tekst gebruikt bij presentatie 20 punten er af!                                                   …….

Veel te kort: per minuut 10 punten er af!                                                                      …….

Presentaties zonder goede reden niet op juiste datum 10 punten per dag er af! …….

Te laat ingeleverd verslag per dag gaan er 10 punten af;                                         …….   –

 

EIND CIJFER =       deel 1 + deel 2
2               – minpunten = eindcijfer

 

Eindcijfer leerling 1:____________________________________

Eindcijfer leerling 2:____________________________________

Eindcijfer leerling 3:____________________________________

NEEM DEZE MEE OP DE DAG VAN JE PRESENTATIE!!!!!!DOE IN JE VERSLAG