H5 §1: Media en communicatie (stap 1-6)

Praktische opdracht: Actualiteit in beeld

Voor veel vakken moet je Praktische Opdrachten (PO) uitvoeren. Dus ook voor maatschappijleer. Waar slaat de naam: “actualiteit in beeld’ op?

Nou het is bij maatschappijleer natuurlijk erg belangrijk dat je de actualiteiten een beetje in de gaten houdt: wat gebeurd er in de wereld? Zijn er nog ontwikkelingen in Nederland? Wat voor maatschappelijke problemen zijn er nu actueel?

Met deze PO ga je in een groepje van 3 een actueel onderwerp onderzoeken en hier een verslag van schrijven. Daarna maak je een presentatie over dit onderwerp.

Het PO telt voor 10% mee voor je eindcijfer als PTA P31!

Dit verslag is niet herkansbaar. Kom je niet op dagen op de dag van je presentatie, dan krijgen jullie een 1.0. Ben je ziek, dan moet een van je ouders/voogd je ziekmelden. Alleen dan mag je een andere datum afspreken waarop je, je PO laat zien. Anders krijg je een 1.0

Tandarts, ortho, huisarts enzo zijn GEEN goede reden om afwezig te zijn: je weet ruim van te voren wanneer jullie je PO moeten laten zien. Daarnaast krijg je ook enkele lessen de tijd om er aan te werken. Begin er dus gewoon op tijd aan!
Het werkstuk bestaat uit 12 stappen. Vul de checklist goed in en zorg dat je alle onderdelen van je werkstuk in orde hebt. Je zult niet alles in de les kunnen doen: verdeel de taken eerlijk en geef jezelf ook huiswerk op. Maak een goede planning.

De opdracht

De opdracht bestaat uit 2 verschillende onderdelen:

 • Werkstuk 50%
 • Presentatie 50%

Stap1: actueel onderwerp:

Maak een groepje van 3. Pak wat kranten en blader hier doorheen. Welke onderwerpen staan er veel in de krant? Kies een actueel onderwerp/maatschappelijk probleem. En geef dit door aan je leraar. Er is sprake van een maatschappelijk probleem als:

 • er veel mensen bij betrokken zijn.
 • de overheid erbij betrokken is.
 • er verschillende meningen over zijn.

Onderwerpen waarnaar je onderzoek kunt doen zijn:

 

 • armoede,
 • asielzoekers,
 • alcohol gebruik onder jongeren,
 • abortus,
 • daklozen,
 • discriminatie,
 • duurzaam bouwen,
 • drugsgebruik,
 • drugscriminaliteit,
 • files,
 • geweld op straat,
 • huislijkgeweld,
 • jeugdcriminaliteit
 • klonen,
 • kernenergie,
 • kindermishandeling,
 • loverboys,
 • terrorisme,
 • veiligheid,
 • voetbalvandalisme,
 • vrijheid van meningsuiting,
 • verslaving,
 • zinloos geweld,
 • …..

Maar je mag ook andere onderwerpen kiezen. LET OP: het moet wel actueel nieuws zijn: anders kan je er geen artikelen over vinden in de kranten. Per klas mag er maar 1 groepje 1 onderwerp kiezen. Wie het eerst zichzelf meldt bij de leraar, krijgt het onderwerp van hun keuze.

Keuze actueel onderwerp: ……………………………………………………………………………

Stap 2: Kaft:

Maak een aansprekende kaft voor je werkstuk met daarop jullie namen, klas, leraar, datum, vak en natuurlijk het onderwerp. Verfraai het met een mooi toepasselijk plaatje.

Stap 3: Inhoudsopgave:

In de inhoudsopgave worden alle delen genoemd waaruit het werkstuk bestaat. Achter ieder deel staat vermeld op welke bladzijde dit deel begint. De inhoudsopgave mag niet in verhaalvorm staan. Van alle hoofdstukken moeten zowel de titel als het hoofdstuknummer worden vermeld. Op de pagina met inhoudsopgave mogen geen illustraties en andere teksten voorkomen. Voorbeeld:

Je kan een automatische inhoud maken. Stel de automatische inhoud als volgt in:

 • Begin met je kopjes en subkopjes
 • Selecteer een hoofstuk titel/kopje
 • Klik op start
 • En selecteer daar: “kop 1”
 • Doe dit bij al je hoofdstuk titels/kopjes
 • Heb je ook een subkopje onder de hoofdstukken doe hiervoor dan hetzelfde, maar selecteer dan: “kop 2”

Vervolgens:

 • Ga naar de plek waar je, je inhoud wilt hebben
 • Klik op verwijzingen
 • Klik links op inhoudsopgave
 • Kies een inhoud welke jij mooi vindt.
 • De inhoud verschijnt nu automatisch op de plek
 • Verander je nog zaken in je werkstuk? Dan kan je door op de inhoud te staan, rechtermuisknop, de inhoud nog veranderen:
 • Klik op: “veld bijwerken”
 • Kies vervolgens of: “alleen pagina nummers bijwerken” OF “in zijn geheel bijwerken”

Vergeet niet het lettertype van je inhoud aan te passen aan de rest van je verslag.

Stap 4: Inleiding:

Schrijf een inleiding voor je werkstuk. In de inleiding moet vermeld worden: waarom dit werkstuk gemaakt moet worden (voor welk vak, bij welk hoofdstuk, voor welke docent). Wat je over dit onderwerp te weten wilde komen. Hoe je te werk bent gegaan bij het maken van dit werkstuk. Hoe je groepssamenstelling is en waarom jullie elkaar gekozen hebben om mee samen te werken.

Stap 5: krantenartikelen:

Zoek in kranten en tijdschriften naar informatie over dit actuele onderwerp. Je moet minimaal 3 originele kranten berichten in je verslag toevoegen. Ze mogen dus niet van internet komen, ze moeten uit een échte krant geknipt zijn! Voordat je de artikelen uitknipt: schrijf de datum en de naam van de krant op het artikel! Zonder bron en datum wordt het artikel niet goedgekeurd!!! De krant mag niet ouder zijn dan 12 maanden.

Stap 6: samenvatten

Vat elk kranten artikel samen. Let daarbij goed op dat je enkel de belangrijke hoofdzaken opschrijft.

——————————————————–EINDE————————————————————-

 

 

 

 

 

Log in op office 365. Ga naar OneDrive:

onedrive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op “nieuw” en maak een map aan voor dit werkstuk. Noem deze map bijvoorbeeld: “po maatschappijleer”

2 nieuwe map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op het slotje met de tekst “alleen u” en onderstaande dialoogvenster verschijnt.
klik op Personen uitnodigen. Vul het school e-mailadres in van je groepsgenootjes. En zorg dat de tekst bij pijl 4 “mag worden bewerkt” is. Vink alles aan en klik daarna op delen.

4 delen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Nu kunnen jullie alle drie in dit mapje werken. Sla altijd alles van dit verslag op in dit mapje. Als er dan een keer een groepsgenoot ziek is, kunnen jullie er nog steeds alle 3 bij.

Nu ga je de basis van je verslag vast openen, opslaan in het mapje wat je net gemaakt hebt en de naam veranderen.
Dit word document (klik hier) openen en opslaan in jullie 365 met als naam: “PO ma naam1 naam2 naam3 klas t3…”
Sla dit document op in je OneDrive in het mapje PO Maatschappijleer. Dit kan via “opslaan als” dan kies je “OneDrive” en tenslotte klik je op het juiste mapje. Of je upload het bestand in OneDrive. Zie onderstaande plaatjes.

5 opslaan als

 

 

 

 

 

 

 

Of

6 uploaden

 

 

 

 

 

.Nu ga je het hele document bestuderen, dan zie je wat je allemaal moet doen.

Op een van de laatste pagina’s van het bestand staat een checklist. Vul elke les in wie welke taak heeft voltooit. Zorg ervoor dat je de taken eerlijk verdeeld. De ene opdracht is meer werk dan de andere.