H5 §5 Reclame (stap 11)

intro: kijk dit filmpje, wat vind je van hetgeen de mensen hier uitbeelden?

groepsopdracht

Hoe je over jezelf denkt wordt beïnvloed door diverse factoren en socialiserende instituties. Zo spelen de mensen om je heen een rol. Maar zeker ook speelt de media een grote rol. In reclames op tv, op internet en in tijdschriften krijg je dagelijks voorgeschoteld wat ‘mooi’, ‘goed’ of ‘lekker’ is, terwijl deze beelden vaak gemanipuleerd zijn. In reclame’s maken ze gebruik van sterotypes: een gezin bestaat uit een blije vader in pak, met een stralende moeder en twee kinderen die natuurlijk nooit ruzie maken. Ook maken ze gebruik van rolpatronen: iedereen doet wat hij hoort te doen. De vader werkt, de moeder kookt, grote broer pest kleine zusje.

Kijk eens naar de volgende reclame, hier zitten verschillende rolpatronen in een rol doorbrekende patroon. Welk rol doorbrekend patroon herken je?

Werkstuk stap 11: stereotype reclame

Deze opdracht hoort ook bij hoofdstuk 8 relaties.

Deze opdracht hoort ook bij hoofdstuk 8 relaties.
Speel of maak een reclame van tv, internet of uit een tijdschrift na, zodat de boodschap van de reclame een stuk realistischer wordt. Kies een reclame die te maken heeft met relaties tussen mensen. In plaats van de ‘perfecte’ fantasiewereld die je vaak in reclames ziet, maak je een geloofwaardiger reclame die zich afspeelt in jouw wereld van iedere dag.

 1. Kies een reclame waar relaties tussen mensen in zitten uit een tijdschrift of van internet /tv die volgens jou niet realistisch is. Maak er een foto of een schermafdruk van of kopieer de link. Zet deze in je verslag. Beantwoord de volgende vragen:
  Wat vind je niet realistisch aan deze reclame?
  2. Waarom niet?
  3. reclamemakers gebruiken allerlei trucjes. Welke trucjes gebruikten ze denk je bij deze reclame? (pagina 102 van je tekstboek)
 • slogans, want………………………………………………………………………………….
 • op gevoelens inspelen, want……………………………………………………………..
 • ideaalbeelden, want………………………………………………………………………….
 • gebruik van bekende mensen, want…………………………………………………..

4 Van welke stereotypes maken ze gebruik in deze reclame? ………………………………………..
5 Hoe manipuleert deze reclame de kijkers? (pagina 103 van je tekstboek) .……………………
6. Welke rolpatronen herken je? …………………………………………………………………………………
7. Wat voor soort relatie herken je in deze reclame? Een functionele relatie of een persoonlijke relatie? Waar herken je dit aan? (pagina 144 van je tekstboek) ……………………
8. Zitten er machtsverschillen in deze reclame? (pagina 145 van je tekstboek)…..………….
9. Wat heeft deze reclame te maken met emancipatie? (pagina 147 van je tekstboek)……

 1. Bedenk hoe de reclame een realistischer beeld kan geven. Maak een lijstje van vijf dingen waar je je aan stoort. Beschrijf of vertel hoe jij het anders zou doen.  Maak in je filmpje/poster gebruik van 1 feit en 1 mening.
 2. ……………………………………………………….
 3. ……………………………………………………….
 4. ……………………………………………………….
 5. ……………………………………………………….
 6. ……………………………………………………….
 7. Maak een nieuwe reclame. Hoe je dat doet, mag je zelf weten: een foto maken en bewerken met een fotobewerkingsapp, een poster maken, een filmpje of een podcast maken: het is aan jullie. Wees creatief en laat je klasgenoten zien hoe jij een leuke reclame kunt maken die wél realistisch is.