H5 §…. wat is het probleem?

Verslag opdracht 2: Wat is het probleem?

Kies een actueel onderwerp/maatschappelijk probleem. Je kan onderstaande lijst gebruiken. Elk onderwerp mag maar 1 keer gekozen worden, dus geef het onderwerp door aan je docent zodra jullie weten wat het wordt. Beschrijf je maatschappelijke probleem aan de hand van de 4 kenmerken van een maatschappelijk probleem. Kijk dit filmpje over de grootste maatschappelijke problemen in Nederland

Beantwoord deze vragen in je verslag, maar leg ook goed uit waarom het op specifiek jouw onderwerp slaat. Je moet 500 woorden gebruiken voor het beantwoorden van al deze vragen.

  1. Wat is het probleem? Omschrijf kort wat het probleem eigenlijk is.
  2. Waar speelt dit probleem? (stop een plaatje van een landkaartje van de locatie in je werkstuk, haal bijvoorbeeld gegevens van het cbs)
  3. Wanneer speelde/speelt dit probleem?
  4. Waarom is dit een probleem?
  5. Is het een sociaal probleem? Dus hebben meerdere mensen er mee te maken? Wie hebben er dan mee te maken en waarom?
  6. Welke groepen en organisaties zijn er betrokken bij het probleem en waarom?
  7. Zijn er zijn verschillende meningen over? Wat zijn deze meningen?
  8. Kan het alleen opgelost worden met behulp van de overheid of als men met zijn allen samen gaat werken? Hoe dan?
  9. Hebben de massamedia er mee te maken/ of er invloed op? Wat doen ze er dan mee?

 

Lijst met voorbeelden van maatschappelijke problemen:

o   Abortus
o   Alcohol gebruik onder jongeren
o   Armoede in Nederland
o   Dat er meer moet worden gedaan aan de bestrijding van criminaliteit in Nederland
o   De Nederlandse economie / de kredietcrisis
o   De werkloosheid in Nederland moet verminderen
o   Discriminatie
o   Drugsgebruik is toegenomen
o   Fileprobleem moet worden opgelost
o   Geweld in het openbaar vervoer
o   Gezondheidszorg in Nederland moet verbeteren
o   Loverboys (en hun veranderende aanpak)
o   Milieuvervuiling / horizon vervuiling
o   Nederlanders worden te dik
o   Oorlog en terrorisme in de wereld is
o   Orgaandonatie
o   Oudedagsvoorzieningen van mensen in Nederland zijn slecht geregeld
o   Overdracht agressief gedrag door massamedia
o   Pesten via social media
o   Sexting
o   Verdraagzaamheid en tolerantie van Nederlanders neemt af
o   Vluchtelingen problematiek
o   Voetbalvandalisme
o   Zelfdoding onder jongeren
o   Zinloosgeweld
o   Etc ….