H5 evaluatie (stap 12)

Stap 12 evaluatie

Ook schrijf je een individueel een stukje over hoe jullie samenwerking is verlopen. Deze evaluatie is belangrijk om te zien, hoe het werk in je groepje is gegaan, wat je ervan geleerd hebt en wat je graag anders zou willen zien, of juist zo wilt houden. Kopieer de volgende vragen in je verslag en type het antwoord er onder. (dit doe je dus alle 3 apart!)

  1. Welke werkafspraken zijn gemaakt? (plak de planning hier in)
  2. Wat zijn de resultaten van jullie activiteiten?
  3. Hoe verliep de samenwerking met de ander?
  4. Als de samenwerking niet goed verliep, wat was dan de oorzaak?
  5. Verliep alles volgens de planning?
  6. Zo niet, hoe komt dat dan en welke maatregelen neem je om dit te verbeteren?
  7. Zijn er nog bijzonderheden?