H1 les 2

Dossier opdracht:groepsopdracht

Interview 3 mensen uit verschillende subculturen.  Je mag van elke soort subcultuur maar 1 persoon interviewen. Dus maar 1 persoon uit een andere etnische cultuur/afkomst, 1 uit een jongeren cultuur, 1 uit een  gamers cultuur, etc.  Stel vragen over deze cultuur. 6 vragen (waarvan de eerste is: naam, leeftijd en welke cultuur behoort u tot). Elk antwoord moet minstens 20 woorden hebben: vraag dus door. Maak een foto met de drie mensen die jullie interviewen (in groepjes van maximaal drie). De uitgewerkte interviews moeten in je dossier.

te leren begrippen:

  • cultuur
  • subcultuur
  • dominante cultuur
  • jongerencultuur
  • rolgedrag
  • roldoorbrekend gedrag

dorcas vriendin