H2 Les 1

Wat is Macht?

bekijk dit filmpje voor uitleg over macht en machtsmiddelen.

Dossier opdracht les 1:

Maak in je groepje een brainstorm/mindmap over macht en gezag. Schrijf eerst 10 voorbeelden van mensen met macht op en 10 voorbeelden van mensen met gezag. Vervolgens schrijf je er per persoon bij welke machtsmiddelen zij zouden kunnen gebruiken om deze macht te hebben. Schrijf een F. bij iemand met formele macht en schrijf een I bij iemand met informele macht.

Te leren begrippen voor de set van deze les:

  • machtsmiddelen (en voorbeelden hiervan)
  • Formele macht
  • informele macht
  • macht
  • gezag
  • geschreven regels
  • ongeschreven regels