H3 Les 3

Dossieropdracht: belangengroepen

Er zijn verschillende belangengroepen. Wie gaat er voor de goedkoopste, wie voor de sociaalste en wie voor de milieuvriendelijkste banaan? Voor welke banaan ga je zelf? Wat is voor jou het belangrijkst; de prijs, het inkomen van de boer of het milieu? Ga jij voor korte- of lange-termijnoplossingen? In de onderstaande tabel staan alle kenmerken van de bananen nog even kort op een rijtje.

1

In je groepje worden de verschillende belangengroepen verdeeld:

 • Marktkoopman
 • Jonge moeder
 • Reclameman
 • (Milieu) activist
 • Student

2

Probeer in je rol in te leven en denk na over je standpunt.

Bedenk en beschrijf minimaal 5 argumenten voor je standpunt. Waarom kiest de persoon die jij vertegenwoordigt voor die ene banaan? Denk bij je rol ook aan de sociale en economische status waarin iemand zit.

Argument 1:……….

Argument 2:……….

Argument 3:……….

Argument 4:……….

Argument 5:……….

Heeft iedereen 5 argumenten? Dan gaan jullie luisteren naar de verschillende standpunten van de belangengroepen:

 • Per groepslid mag je in 1 minuut je eigen standpunt beargumenteren met behulp van de 5 argumenten die je hebt opgeschreven/ getypt.
 • Na 1 minuut gaat een ander groepslid zijn/ haar eigen standpunt beargumenteren.
 • Heeft iedereen zijn eigen standpunt beargumenteerd? Denk dan samen na welke belangengroepen het eens kunnen worden en welke totaal verschillend zijn en waarom?

Voor je dossier beschrijf je het volgende (in minimaal 150 woorden):

 1. Wat was jouw personage?
 2. Beschrijf minimaal de 5 argumenten voor je standpunt
 3. Hoe voelde de discussie?
 4. Met welke andere personage was je het eens en waarom?
 5. Was er sprake van belangentegenstelling en waarom?
 6. Wat vond je van deze opdracht? Heb je iets geleerd?

Bron: http://www.jma.org/

Te leren begrippen:

 • Collectieve belangen
 • Individuele belangen
 • Belangentegenstelling
 • Belangengroepen