H3 Les 4

Dossieropdracht: zwakke groepen.

Ga op zoek naar een artikel over een werknemersverzekering of volksverzekering en beantwoord de volgende vragen voor je dossier:

 1. Schrijf de titel, datum en de krant waar je het artikel vandaan hebt op.
 2. Over welke verzekering gaat het artikel? Maak een samenvatting van het artikel (minimaal 50 woorden).
 3. Ga op internet op zoek naar de verzekering en beantwoord de volgende vragen in minimaal 50 woorden:
 • Wie hebben er allemaal recht op de verzekering?
 • Wanneer is de verzekering ontstaan?
 • Waarom bestaat de verzekering?
 • Kijk op cbs.nl hoeveel mensen momenteel de verzekering krijgen.

Vervolgens ga je aan de slag met de volgende opdracht en vragen:

 1. Kies een krantenartikel waar er sprake is van sociale ongelijkheid. Schrijf de titel van het artikel, de datum en de krant waar je het artikel vandaan hebt.
 2. Waarom is er sprake van sociale ongelijkheid?
 3. Waar zou de bemoeienis van de overheid op gericht moeten zijn?

Te leren begrippen:

 • Sociale zekerheid
 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Bijstand