H3 Les 7

Dossieropdracht: niet meewerken aan een politieonderzoek

In Amsterdam moet een jongeman zich verantwoorden omdat hij niet wilde blazen bij een alcoholcontrole. Zijn reden hiervoor: hij heeft nog iets heeft uit te vechten met de politie. Hij verklaart overigens geen druppel te hebben gedronken.

Bekijk de volgende fragmenten van het programma: ‘De rechtbank’ en beantwoord naderhand de vragen voor je dossier.

Deel 1: http://www.npo.nl/de-rechtbank/10-12-2013/NCRV_1641379/POMS_NCRV_449314

Deel 2: http://www.npo.nl/de-rechtbank/10-12-2013/NCRV_1641379/POMS_NCRV_449845

 1. Welke misdrijf is er gepleegd?
 2. Vind je het niet meewerken aan een politieonderzoek een misdrijf of is het eerder een overtreding?
 3. Waarom heeft de verdachte niet meegewerkt aan het onderzoek?
 4. Welke straf heeft de rechter gegeven?
 5. Ben je het eens met de straf die de verdachte heeft gekregen?
 6. Wat is het verschil tussen het beroep van een Officier van Justitie en een rechter? Schrijf het in 50 woorden en bespreek de verschillen als het gaat om opleiding/taken etc.

Bron: maatschappijleer.net

Te leren begrippen:

 • Proces- verbaal
 • Officier van Justitie
 • Seponeren
 • Schikking
 • Vervolgen
 • Fouilleren