H4 les 8

Verslag opdracht 7: reflectie

Ook schrijf je een individueel een stukje over hoe jullie samenwerking is verlopen. Deze evaluatie is belangrijk om te zien, hoe het werk in je groepje is gegaan, wat je ervan geleerd hebt en wat je graag anders zou willen zien, of juist zo wilt houden. Kopieer de volgende vragen in je verslag en type het antwoord er onder. (dit doe je dus alle 3 apart!)

  1. Welke werkafspraken zijn gemaakt? (plak de planning hier in)
  2. Wat zijn de resultaten van jullie activiteiten?
  3. Hoe verliep de samenwerking met de ander?
  4. Als de samenwerking niet goed verliep, wat was dan de oorzaak?
  5. Verliep alles volgens de planning?
  6. Zo niet, hoe komt dat dan en welke maatregelen neem je om dit te verbeteren?
  7. Zijn er nog bijzonderheden?

 

Verslag opdracht 8: Bron vermelding:

Omdat jullie veel informatie opzoeken van het internet en in veel andere bronnen is het belangrijk dat je een bronvermelding bij het verslag doet. In deze bronvermelding staan de boeken, tijdschriften, kranten, tv-programma’s en webpagina’s die je hebt geraadpleegd voor je verslag.

Hoe doe je dat bij kranten:

van gebruikte kranten moeten worden vermeld: Naam van krant, Datum, Gebruikte pagina’s, Titel van het artikel, Naam van de schrijver.

Hoe doe je dat bij bronnen van het Internet:

Bij informatie die van het Internet is verkregen moeten worden aangegeven: De adressen van de geraadpleegde websites (=homepages) en de adressen van de afzonderlijke pagina’s.

Let op: www.google.nl is geen bron! www.wikipedia.org is ook geen bron. Een bron met de complete url zijn (het hele balkje gekopieerd) bijvoorbeeld: http://mondriaancollege.teletop.nl/tt/mondrn/courses/08ma-vmbo3.nsf