Huiswerk

Huiswerk Hoofdstuk 4 Pluriforme samenleving:

Paragraaf 1: pagina 64 opdracht 2, 3, 6, 8, 9

Paragraaf 2: pagina 67 opdracht: 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13

Paragraaf 3: pagina 70 opdracht: 1, 3, 4, 10, 12

Paragraaf 4: pagina 74 opdracht: 1, 2, 3a, 7

Paragraaf 5: pagina 77 opdracht: 1, 4, 5, 12

Paragraaf 6: pagina 80 opdracht: 1, 6, 7(!), 8

Begrippen en samenvatting 85-87

LET OP: opdracht 7 paragraaf 6 komt bijna letterlijk op je pta!!